พม.ชุมพร สงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยากในประเทศให้กลับภูมิลำเนาเดิม

           นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายวรท รักช่วย 

นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร สอบข้อเท็จจริง

เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือกรณีเจ้าหน้าที่เรือนจำ นำตัวผู้ต้องขังมาติดกำไล EM เพื่อเตรียมปล่อยตัวในวันที่ 3

พฤษภาคม 2567 เป็นผู้ตกทุกข์ได้ยากกลับภูมิลำเนาเดิมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

พิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์คนไทยตกทุกข์ได้ยากกลับภูมิลำเนาเดิม เป็นเงิน 284 บาท 

เพื่อโดยสารจากสถานีรถไฟชุมพรไปยังสถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง

และขึ้นรถโดยสารประจำทางต่อไปยังบ้านพักที่ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม  2567


Share: