พม.ชุมพร ออกตรวจเยี่ยม เเละติดตามผลการดำเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนจังหวัดชุมพร

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนจังหวัดชุมพร เพื่อให้คำแนะนำการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กแห่งชาติกำหนด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

 

1) สถานรับเลี้ยงเด็กดวงดาวเนอสเซอรี่ 

2) สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านตาลเนอสเซอรี่

3) สถานรับเลี้ยงเด็กลิตเติ้ลแลมบ์เนิร์สเซอร์รี่


Share: