พม.ชุมพร เข้าร่วมการประชุมพิจารณากำหนดค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ

         เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นายอรรถชัย ภักดีอักษร นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนายภาณุพงศ์ ทวิชศรี ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เข้าร่วมการประชุมพิจารณากำหนดค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ จำนวน 1 ราย ณ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จังหวัดระนอง โดยมี นายศิริเดช เขียวดำ อัยการผู้ช่วยจังหวัด สำนักงานอัยการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในการประชุม
         ที่ประชุมได้พิจารณากำหนดค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน 234,403 บาท โดยพนักงานอัยการ จะดำเนินการเรียกค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เสียหาย ตามความประสงค์ต่อไป


Share: