พม.ชุมพร เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชุมพร ประจำปี 2567

            นางปุณณิภัก  ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร 

เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคง

ภายในจังหวัดชุมพร ประจำปี 2567  ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชุมพร

โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุม

วันพุธที่ 13 มีนาคม  2567


Share: