พม.ชุมพร เข้าร่วมการประชุมพิจารณาคัดเลือก คัดสรร ผู้ขอรับ

พระราชทานทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 16 ปี 2567

                   นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จังหวัดชุมพร เข้าร่วมการประชุมพิจารณาคัดเลือก คัดสรร ผู้ขอรับพระราชทานทุน

ม.ท.ศ. รุ่นที่ 16 ปี 2567 ณ ห้องประชุมเสมารักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชุมพร

โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุม

วันอังคารที่ 9 เมษายน


Share: