พม.ชุมพร เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี 2567 คณะกรรมการมูลนิธิกองทุน

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดชุมพร

         นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี 2567 คณะกรรมการมูลนิธิกองทุนช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมเกาะทองหลาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร

โดยมี นายวรัตน์ มาประณีต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุม


วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567


Share: