พม.ชุมพร เข้าร่วมการประชุม ที่ปรึกษา คณะกรรมการอำนวยการ คณะอนุกรรมการ

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชุมพร

         นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางสาวศศิกาญจน์ ศรีจันทร์ ตำแหน่ง

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุม ที่ปรึกษา คณะกรรมการอำนวยการ

คณะอนุกรรมการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ขั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดชุมพร

โดย นายธนนท์ พรรพีภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567


Share: