พม.ชุมพร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ วุฒิสภา

       นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางปุณรัตน์ เมืองงาม

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ วุฒิสภา

ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมีพลตำรวจเอกชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ประธานกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ วุฒิสภา เป็นประธานในการประชุม


วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567


Share: