พม.ชุมพร เข้าร่วมกิจกรรม “สภากาแฟชุมพร” ครั้งที่ 6/2567 ประจำเดือนมิถุนายน 2567

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร และหน่วยงาน พม . 1 เดียว จังหวัดชุมพร เข้าร่วมกิจกรรม “สภากาแฟชุมพร” เพื่อพบปะสนทนาหารือข้อราชการและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สร้างความสัมพันธ์ความคุ้นเคยระหว่างส่วนราชการ

ภาคเอกชน และสื่อมวลชนในจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 6/2567 ประจำเดือนมิถุนายน 2567 โดยมีนายธนนท์ พรรพีภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567


Share: