พม.ชุมพร เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)

ประจำปี 2567 จังหวัดชุมพร

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรม

วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2567 จังหวัดชุมพร ณ ห้องประชุมพุทธรักษาโรงแรมมรกตทวินจังหวัดชุมพร

โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2567


Share: