พม. ชุมพร เข้าร่วมติดตามความคืบหน้า การสัมภาษณ์แรงงานต่างด้าว ในภาคประมงทะเล

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายธนันธาดา ฐิตะทัต นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมติดตามความคืบหน้าการสัมภาษณ์แรงงานต่างด้าว ในภาคประมงทะเลเพื่อจัดทำหนังสือ คนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ. 2565 ณ อาคารสมาคมชาวประมงร่วมใจ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมีนายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการตรวจติดตาม


Share: