พม.ชุมพร เข้าร่วมประชุมงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ๒๕๖๗

                         นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางปุณรัตน์ เมืองงาม

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เเละหน่วยงาน พม. 1 เดียว เข้าร่วมประชุมงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ๒๕๖๗

เพื่อเเสดงเจตนารมณ์ความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการป้องกันเเละปราบปรามการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย

จากประเทศไทย หรือ Zero Tolerance รณรงค์เผยเเพร่การดำเนินงานต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทย สร้างความรู้ความเข้าใจ

ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการต่อต้านการค้ามนุษย์ให้เเก่ประชาชนเเละเครือข่ายภาคีที่เกี่ยวข้องให้ทราบ ผ่านระบบ zoom meeting

ณ อาคารอิมเเพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี


วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567


Share: