พม.ชุมพร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

ระดับจังหวัด(PCIO) จังหวัดชุมพร

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ระดับจังหวัด(PCIO) จังหวัดชุมพร

ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมี นายวรัตม์ มาประณีต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

เป็นประธานการประชุม

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567


Share: