พม.ชุมพร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานโลกทะเลชุมพร ครั้งที่ 31 ประจำปี 2567

               นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ 

นางปญาณิศ สุพมิตร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานโลกทะเลชุมพร

ครั้งที่ 31 ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมเกาะเสม็ด ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชุมพร  โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุม

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567


Share: