พม.ชุมพร เข้าร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระราชภาวนาวชิรมงคล วิ.

ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 16 (ธ) เจ้าอาวาสวัดธรรมถาวร

             นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางศศิกาญจน์ ศรีจันทร์

 นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ

พระราชภาวนาวชิรมงคล วิ. ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 16(ธ) เจ้าอาวาสวัดธรรมถาวร ณ วัดธรรมถาวร ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก

จังหวัดชุมพร โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567


Share: