พม.ชุมพร เข้าร่วมพิธีมอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการทั่วประเทศ

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เข้าร่วมพิธีมอบกายอุปกรณ์

สำหรับช่วยเหลือคนพิการ 72,000ชุด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี กล่าวรายงานโดย

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567


Share: