พม.ชุมพร เข้าร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

          นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายอรรถชัย ภักดีอักษร

นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ สร้างขวัญกำลังใจ และเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี

กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ณ วัดชุมพรรังสรรค์ (พระอารามหลวง) ต.นาทุ่ง อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร

โดยมีนายวรัตม์ มาประณีต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี


วันพุธที่ 1 พฤษภาคม  2567


Share: