พม.ชุมพร เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ

ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่

เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ณ วัดปากน้ำชุมพร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

โดยมี นายคมสัน ทองชม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567


Share: