พม.ชุมพร เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติอถวายพระพรชัยมงคล

แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ๕

      นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ชุดกิจกรรมที่

เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติอถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ ธุดงคสถานชุมพร

ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมี นายธนนท์ พรรพีภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567


Share: