พม.ชุมพร เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีไทยทรงดำ ประจำปี 2567

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางสาวนิตยาพร เรืององอาจ

นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และ นางเยาวเรศ เกดรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีไทยทรงดำ ประจำปี 2567

ณ วัดดอนรวบ หมู่ที่ 8 ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

เป็นประธานในพิธี

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567


Share: