พม.ชุมพร เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและพบปะ ผู้เข้าร่วมโครงการสมุนไพรในชุมชน

เพื่อดูแลสุขภาพคนในครอบครัวของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบ้านควน

       นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางปุณรัตน์ เมืองงาม

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและพบปะ

ผู้เข้าร่วมโครงการสมุนไพรในชุมชนเพื่อดูแลสุขภาพคนในครอบครัวของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลบ้านควน

ณ วัดคีรีวงก์ (วัดน้ำตก) ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร


 วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567


Share: