พม.ชุมพร เข้าร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” ประจำปี 2567 ครั้งที่ 6

นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ข้าราชการเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยหน่วยงาน พม. 1 เดียว จังหวัดชุมพร

เข้าร่วมโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

ประจำปี 2567 ครั้งที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านคลองน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งระยะ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการ

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567


Share: