พม. ชุมพร เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

          วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ นัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขุมพร มอบหมายให้นายธนันธาดา ฐิตะทัต นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนายศกร สวัสศรี พนักงานธุรการ ระดับ 4 เข้าร่วมในพีธีเปิดโตรงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือ ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัตชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร


Share: