พม.ชุมพร เป็นเจ้าภาพร่วมจัดกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดชุมพร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เป็นเจ้าภาพร่วมจัดกิจกรรม

สภากาแฟจังหวัดชุมพร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ ณ โรงแรมนานาบุรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

โดยมี นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน

 วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567


Share: