พม.ชุมพร เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

       นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นายอรรถชัย ภักดีอักษร นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

ร่วมกับ นางสิริพร ฤทธิพิชัยสงคราม นายกกิ่งกาชาด อำเภอท่าแซะ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร

เจ้าหน้าที่รพ.สต.บ้านพรุตะเคียน เจ้าหน้าที่รพ.สต.ห้วยทรายขาว เจ้าหน้าที่รพ.สต.นากระตาม และผู้นำท้องที่ท้องถิ่น เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ตำบลสลุยตำบลสองพี่น้อง และตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน 4 ราย

 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2567


Share: