พม.ชุมพร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

          วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 นางปุณณิภัก ชื่นสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นางสาวพรชนก บุญโพธิ์แก้ว

นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ นายอรรถชัย ภักดีอักษร นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ร่วมกับ นักพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลท่ายาง เเละสารวัตรกำนันตำบลท่ายาง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ซึ่งได้รับการประสานส่งต่อจากศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 กรณี แม่ชีอายุ 80 ปี ประสบปัญหาเข้ารับการผ่าตัดรักษาอาการมดลูกหย่อน ที่โรงพยาบาลราชวิถี มีค่าใช้จ่ายประมาณ 80,000บาท แต่ไม่สามารถใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ เนื่องจากเป็นผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน
          จากการลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงพบว่าผู้ประสบปัญหารายดังกล่าว ภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ไม่เคยเเจ้งเกิดเเละทำบัตรประชาชน เดินทางออกจากบ้านมาทำงานตั้งเเต่อายุ 15 ปี และมีบุตรที่ยังสามารถติดต่อได้ 1คน แต่ไม่ประสงค์รับไปดูแล โดยผู้ประสบปัญหาฯได้มาบวชชีที่วัดท่ายางใต้ตั้งแต่พ.ศ.2560 เป็นต้นมา
          เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 เข้ารับการผ่าตัดรักษาอาการมดลูกหย่อน ที่โรงพยาบาลราชวิถี มีค่าใช้จ่าย 80000 บาท พระในวัดเเละคนรู้จักได้รวบรวมเงินนำไปชำระได้ 10,000 บาท ยังค้างชำระ 70,000 บาท
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาให้ความช่วยเหลือดังนี้
          1. สนง.พมจ.ชุมพร ทำหนังสือไปยังโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อขออนุเคราะห์ค่ารักษาพยาบาล ที่ยังค้างชำระประมาณ 70,000 บาท
          2. ร่วมกับโรงพยาบาลราชวิถีในการประสานบุตรเพื่อขอตรวจดีเอ็นเอ เพื่อประกอบการขอสัญชาติไทย
          3. ประสานอำเภอเมืองชุมพร ในการติดต่อดำเนินการขอสัญชาติไทย ตามพ.ร.บ.สัญชาติต่อไป


Share: