พม. ชุมพร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่มอบบ้านตามโครงการสร้างและซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้

        เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิสา พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ลงพื้นที่มอบบ้านตามโครงการสร้างและซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ให้กับนายถาวร ใสสะอาด พื้นที่อำเภอละแม จังหวัดชุมพร จำนวน 1 หลัง และ มอบบ้านเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ตามโครงการจังหวัดพบประชาชน จังหวัดชุมพร “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปี 2566 ให้กับนายสมชาย สุขเกิด พื้นที่อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จำนวน 1 หลัง โดยเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 2 ชุด ชุดเครื่องนอน จำนวน 2 ชุด และสมาคมแม่บ้านมหาดไทยมอบเงิน จำนวน 3,000 บาท ให้กับผู้ด้อยโอกาสทั้ง 2 ครัวเรือน


Share: