พม. ชุมพร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณีเด็กป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว

        เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางสาวณัฐนารี ทองงาม นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาววารุณี พรหมศรี พี่เลี้ยง ร่วมกับโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร รพ.สต.นาชะอัง เทศบาลตำบลนาชะอัง อพม.และอสม.ในพื้นที่ตำบลนาชะอัง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ กรณีเด็กป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ในพื้นที่ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
        จากการลงพื้นที่พบว่าเด็กหญิงรายดังกล่าวอายุ 10 ปี ป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ตรวจพบโรคเมื่อเด็กอายุ 6 ปี เนื่องจากมีอาการปวดท้อง ขับถ่ายไม่ปกติ และได้เข้ารับการรักษาต่อเนื่องที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ต่อมาเมื่อเดือนธันวาคม 2565 เด็กมีอาการทรุดลง จึงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์และได้รับการส่งตัวไปยังโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ขณะนี้อาการของเด็กอยู่ในช่วงประคับประคอง และต้องพบแพทย์ตามนัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจเลือด และให้ยารักษาตามอาการ พร้อมทั้งรับการทำเคมีบำบัด

       เด็กอาศัยอยู่กับมารดา ตา ยาย และน้องสาว ปัจจุบันมารดาต้องลาออกจากงานเพื่อมาดูแลเด็ก ทำให้ครอบครัวขาดรายได้ มีเพียงรายได้จากเบี้ยผู้สูงอายุของตาและยาย และเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของบุตรสาวคนเล็กเท่านั้น
       โดยสำนักงานพัฒนาสังคมฯ พิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 3,000 บาท และพิจารณาให้ความช่วยเหลือจากกองทุนคุ้มครองเด็ก โดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดชุมพรต่อไป


Share: