พม. ชุมพร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันคัดกรอง
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

     เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมาย นายอรรถชัย ภักดีอักษร นักสังคมสงเคราะห์
ปฏิบัติการ นายภาณุพงศ์ ทวิชศรี ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ร่วมกับ ทีมสหวิชาชีพ จาก ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร สนง.แรงงานจังหวัดชุมพร สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด จัดหางานจังหวัดตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ และ พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรปากน้ำชุมพร ได้ร่วมสัมภาษณ์เพื่อคัดกรองเบื้องต้น ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (NRM) แรงงานประมงทะเล ชาวเมียนมา เพศชาย จำนวน 6 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร
     ผลจากการคัดกรองเบื้องต้นฯ แรงงานฯทั้ง 6 คน ไม่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เนื่องจากทั้งหมดไม่ได้ถูกหลอกลวง หรือบังคับขู่เข็ญ ไม่พบพฤติการณ์ตามข้อบ่งชี้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ หรือการบังคับใช้เเรงงานหรือบริการ จึงได้ประสานพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
     ทั้งนี้ ยังคงมีแรงงานประมงทะเลชาวเมียนมา เพศชาย จำนวน 1 คน ซึ่งทีมสหวิชาชีพยังไม่ได้ดำเนินการสัมภาษณ์ฯเนื่องจากเข้ารับการรักษาตัวที่ รพ.ชุมพรฯสาเหตุจากการถูกทำร้ายร่างกาย และแพทย์ไม่อนุญาตให้เข้าเยี่ยม


Share: