พม. ชุมพร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือ กรณีแย่งอำนาจปกครองบุตร

         เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นายอรรถชัย ภักดีอักษร นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนายกิติศักดิ์ ชูกลาง จนท. ศปก. ความรุนแรงในครอบครัว ร่วมกับ เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร และผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่หมู่ที่ ๗ ตำบล บางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือ กรณีแย่งอำนาจปกครองบุตรจากการสอบถามข้อเท็จจริงทราบว่าสามีภรรยาอาศัยอยู่ด้วยกันมาที่บ้านของสามีตำบลบางลึก ประมาณ ๒ ปี ไม่ได้จดทะเบียนสมรสมีบุตรด้วยกัน ๑ คน เพศหญิง อายุ ๑ ปี ๑๐ เดือน ในช่วงเวลา ๑ ปีที่ผ่านมาสามีได้ไปรับราชการทหาร(ทหารเกณฑ์) ที่จังหวัดชลบุรีแล้วมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับภรรยา เมื่อประมาณ ๖ เดือนที่ผ่านมา ภรรยาแจ้งว่าสามีไปแอบคบหากับผู้หญิงอื่น ภรรยาจึงขอออกมาจากบ้านสามี เพื่อไปเช่าบ้านอยู่และหางานทำ แต่ไม่ได้พาบุตรสาวออกมาด้วย ให้อยู่กับปู่ย่าที่บ้านสามี และเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖ภรรยาได้เข้ามาที่บ้านของสามีเพื่อขอรับบุตรไปเลี้ยงดูแต่ทางฝ่ายสามีไม่ยินยอม จึงมาขอความช่วยเหลือจากสำนักงานพัฒนาสังคมฯจังหวัดชุมพร
       เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการช่วยเหลือดังนี้
       ๑. พูดคุยให้คำปรึกษาแนะนำ และทำบันทึกข้อตกลงระหว่างภรรยาและฝ่ายสามีในเรื่องของการเลี้ยงดูบุตรในช่วงที่รอสามีปลดประจำการทหาร เพื่อมาพูดคุยตกลงกันในเรื่องของการดูแลบุตรในอานาคต
       ๒. ให้ภรรยานำบุตรไปเลี้ยงดูระหว่างรอสามีปลดประจำการทหาร ในเดือนพฤศจิกายน 2566
       ๓. ลงเยี่ยมบ้านเช่าของภรรยา เพื่อประเมินความพร้อม และความเหมาะสมในการเลี้ยงดูบุตรต่อไป


Share: