พม.ชุมพร ให้ความรู้ เรื่อง “การพัฒนาทักษะชีวิต และการเตรียมความพร้อมก่อนกลับเข้าสู่ชุมชน”

          เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายอรรถชัย ภักดีอักษร นักสังคมสงเคราะปฏิบัติการ และนางสาวนิภาพร วังชิต นักพัฒนาการเด็กเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การพัฒนาทักษะชีวิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ชุมชน” แก่ผู้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร รุ่นที่ 3 ณ วัดสุวรรณนัทธี (วัดคูขุด) ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร


Share: