พม. ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากกลับภูมิลำเนา

วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายวรท รักช่วย นักงคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงให้ความช่วยเหลือกรณีผู้ตกทุกข์ได้ยากกลับภูมิลำเนาเพศชาย 1 ราย ซึ่งได้รับการประสานจากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชุมพร เนื่องจากทำงานอยู่ที่ จ.สุราษฎร์ธานี ถูกเลิกจ้าง ไม่มีงานทำ ไม่มีที่พักอาศัย จึงได้แอบขึ้นรถไฟจากสถานีบ้านส้อง มาลงที่สถานีรถไฟชุมพร และได้นอนพักที่สถานีรถไฟชุมพร จำนวน 3 คืน ผู้ประสบปัญหาฯ ไม่มีค่าเดินทางกลับภูมิลำเนาที่ จ.กาญจนบุรี จึงพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์คนไทยตกทุกข์ได้ยากกลับภูมิลำเนาเดิม เป็นเงิน 271 บาท เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี ต่อไป


Share: