พม.พบปะ ชี้แจงวัตถุประสงค์การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพกองทุนผู้สูงอายุ ประเภท รายบุคคล

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นางพสธร กุลดาววงศ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พบปะ ชี้แจงวัตถุประสงค์การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพกองทุนผู้สูงอายุ ประเภทรายบุคคล เพื่อสร้างความเข้าใจให้ผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติให้กู้ยืมเงิน จากคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 12/2564 จำนวน 5 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร


Share: