พม. มอบเงินค่าปรับสภาพแวดล้อมเเละสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

วันที่ 17 มีนาคม 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางสาวปณิตา อิทธิกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ มอบเงินอุดหนุนตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ให้แก่ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลครน ที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย จำนวน 10 ราย 


Share: