พม. มอบเงินค่าปรับสภาพแวดล้อมเเละสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

วันที่ 25 มีนาคม 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นางสาวปณิตา อิทธิกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ มอบเงินอุดหนุนตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ให้แก่ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลครน ที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย จำนวน 3 ราย เป็นเงิน 

Share: