พม. มอบเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพ กองทุนผู้สูงอายุ (ประเภทรายบุคคล) ให้แก่ผู้สูงอายุ

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบเงินทุนกู้ยืมประกอบอาชีพ กองทุนผู้สูงอายุ (ประเภทรายบุคคล) ให้แก่ผู้สูงอายุที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินฯ ตามมติคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1/2565 จำนวน 15 ราย พร้อมพบปะพูดคุยชี้แจงวัตถุประสงค์การให้บริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพกองทุนผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร


Share: