พม. มอบเงินปรับสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยให้แก่ครอบครัวคนพิการฯ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบเงินค่าปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ครอบครัวคนพิการที่มีที่อยู่อาศัย ไม่มั่นคงปลอดภัย และไม่เหมาะสมกับสภาพความพิการจำนวน 2 ราย รายละ 40,000 บาท เป็นเงิน 80,000 บาท


Share: