พม.มอบเงินปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ครอบครัวคนพิการ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบเงินค่าปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ครอบครัวคนพิการที่มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงปลอดภัย และไม่เหมาะสมกับสภาพความพิการ จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 40,000 บาท


Share: