พม. มอบเงินอุดหนุนตามโครงการปรับสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกฯ แก่ผู้สูงอายุ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบเงินอุดหนุนตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมและปลอดภัยให้แก่ ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจ ของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลถ้ำสิงห์ที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย จำนวน 3 ราย เป็นเงิน 85,000 บาท


Share: