พม. มอบเงินอุดหนุนตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบเงินอุดหนุนตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ให้แก่ผู้แทนจาก อปท. จำนวน 3 แห่ง ซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย จำนวน 8 ราย ณ ห้องสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร


Share: