พม. มอบเงินอุดหนุนตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

วันที่ 8 มีนาคม 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบเงินอุดหนุนตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ให้แก่ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลครน ที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย จำนวน 6 ราย 


Share: