พม. มอบเงินอุดหนุนตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบเงินอุดหนุนตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ให้แก่ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลปากน้ำ ที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย จำนวน 2 ราย 


Share: