พม. ร่วมกับทีมสหวิชาชีพและพนักงานสอบสวน คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ข้าราชการเเละเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับทีมสหวิชาชีพและพนักงานสอบสวน สภ.ละแม ลงพื้นที่สัมภาษณ์เบื้องต้นเพื่อคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 414 อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยมีผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ เป็นชาวเมียนมาจำนวน 7 ราย เป็นเพศชาย จำนวน 6 ราย เพศหญิง จำนวน 1 ราย จากการสัมภาษณ์เบื้องต้นของทีมสหวิชาชีพ พบว่า ไม่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เนื่องจากทั้งหมดเดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย เพื่อเดินทางมาทำงานในประเทศไทย ทั้งหมดเต็มใจเดินทางมาเอง ไม่มีการหลอกลวงบังคับขู่เข็ญ ไม่เข้าองค์ประกอบความผิดฐานค้ามนุษย์ จึงประสานพนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป


Share: