พม. ร่วมกับหน่วยงานทีม One Home จังหวัดชุมพร จัดระเบียบผู้แสดงความสามารถ คนขอทานและคนไร้ที่พึ่ง

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้นางสาวณัฐนารี ทองงาม นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางสาววารุณี พรหมศรี พี่เลี้ยง ร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชุมพร และเทศบาลเมืองชุมพร ลงพื้นที่งานเปิด-ตู-เล-ซีฟู้ด ชุมพร ณ บริเวณสวนสาธารณะอาภากรเกียรติวงศ์ เพื่อจัดระเบียบผู้แสดงความสามารถ คนขอทาน และคนไร้ที่พึ่ง เบื้องต้นไม่พบกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองชุมพรจึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่เทศกิจลงตรวจสอบอีกครั้งในเวลากลางคืน


Share: