พม. ร่วมกับเหล่าการชาดจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในเขตพื้นที่อำเภอปะทิว

 วันที่ 25 มีนาคม 2565 นางปวีณ์ริศา เกิดสม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร และ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชุมพร พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ตำบลดอนยาง ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 10 ครอบครัว ทั้งนี้ ได้มอบเงินสงเคราะห์ให้แก่เด็กนักเรียนในครอบครัวยากจน จำนวน 1 ราย และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมทั้ง 10 ครอบครัว


Share: