พม. ร่วมกิจกรรมผู้ว่าพาทำบุญวันธรรมสวนะ ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พร้อมอุปกรณ์ป้องกันโควิด 19

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 07.00 น นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สนง.พมจ.ชพ.  ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง อุปกรณ์เครื่องใช้ วัสดุทางการเกษตร พันธุ์พืชผัก ชุดตรวจ ATK เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และหน้ากากอนามัย แด่พระภิกษุ สามเณร ในกิจกรรม ผู้ว่าพาทำบุญวันธรรมสวนะ จังหวัดชุมพร ขับเคลื่อนการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ บริเวณสนามหญ้าภายในอาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยนายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน


Share: