พม.ร่วมคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯ ร่วมกับพนักงานสอบสวน สภ.ท่าแซะ ลงพื้นที่สัมภาษณ์เบื้องต้นเพื่อคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 414 อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยมีผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ จำนวน 12 คน (ชาวเมียนมา) เป็นเพศชาย จำนวน 5 คน และเพศหญิง จำนวน 7 คน จากการสัมภาษณ์เบื้องต้นของทีมสหวิชาชีพ พบว่า ไม่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เนื่องจากทั้งหมดเต็มใจเดินทางมาหางานทำในประเทศไทย ไม่มีการบังคับขู่เข็ญ จึงประสานพนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป


Share: