พม. ร่วมคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

 วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ ข้าราชการเเละเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ และพนักงานสอบสวน สภ.ท่าแซะ ลงพื้นที่สัมภาษณ์เบื้องต้นเพื่อคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ณ สภ.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โดยมีผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ เป็นชาวเมียนมา จำนวน 6 คน เป็นเพศชาย จำนวน 2 คน เพศหญิง จำนวน 2 คน เด็กเพศหญิง จำนวน 1 คน และเด็กเพศชาย ติดตามมารดา จำนวน 1 คน  จากการสัมภาษณ์เบื้องต้นของทีมสหวิชาชีพ พบว่า ไม่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เนื่องจากทั้งหมดสมัครใจ เพื่อเดินทางมาทำงานและเดินทางมาหาญาติในประเทศไทย ไม่มีการหลอกลวงบังคับขู่เข็ญ ไม่เข้าองค์ประกอบความผิดฐานค้ามนุษย์ จึงประสานพนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป


Share: