พม. ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายภาณุพงศ์ ทวิชศรี ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ร่วมกับทีมสหวิชาชีพและพนักงานสอบสวน สภ.สลุย ลงพื้นที่สัมภาษณ์เบื้องต้นเพื่อคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ณ สภ.สลุย โดยมีผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ จำนวน 16 คน (ชาวเมียนมา) เป็นเพศชาย จำนวน 8 คน เพศหญิง จำนวน 8 คน จากการสัมภาษณ์เบื้องต้นของทีมสหวิชาชีพ พบว่า ไม่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เนื่องจากทั้งหมดสมัครใจ เพื่อเดินทางมาทำงานและเดินทางมาหาญาติในประเทศไทย ไม่มีการหลอกลวงบังคับขู่เข็ญ ไม่เข้าองค์ประกอบความผิดฐานค้ามนุษย์ จึงประสานพนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป


Share: