พม. ร่วมคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

วันที่ 25 มีนาคม 2565 นางสาววัชรี ศรีเสือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุษย์จังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายภาณุพงศ์ ทวิชศรี ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ และพนักงานสอบสวน สภ.ท่าแซะ ลงพื้นที่สัมภาษณ์เบื้องต้นเพื่อคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 414 อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โดยมีผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ เป็นชาวเมียนมา จำนวน 21 คน เพศชาย จำนวน 14 คน เพศหญิง จำนวน 7 คน จากการสัมภาษณ์เบื้องต้นของทีมสหวิชาชีพพบว่า ไม่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เนื่องจากทั้งหมดสมัครใจ เพื่อเดินทางมาทำงานในประเทศไทย ไม่มีการหลอกลวงบังคับขู่เข็ญ ไม่เข้าองค์ประกอบความผิดฐานค้ามนุษย์ จึงประสานพนักงานสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป


Share: